Odborné jazykové kurzy

Angličtina v praxi so zameraním na...

  • účtovníctvo
  • ľudské zdroje
  • telefonovanie
  • mítingy
  • prezentácie